Förenkla och förmedla

Silvinformation är specialiserat på att redigera, förenkla och förmedla forskningsresultat, i första hand om skog (Silva=skog). Informationen förpackas för olika målgrupper – från forskare till skogsägare och allmänhet.

Företagets verktyg är vetenskapligt och journalistiskt skrivande, webbredigering samt filmproduktion. Som hjälp finns ett nätverk av webbdesigners, illustratörer och layout-specialister. Och inte minst det närmare 1000-tal forskarkollegor som granskat artiklar till Scandinavian Journal of Forest Research.

Silvinformation AB grundades och drivs av Mats Hannerz, som har arbetat med skoglig forskning och forskningsinformation sedan 1986, först vid SLU, senare vid Skogforsk och sedan 2008 i eget företag. Mats är jägmästare, skoglig doktor (i skogsgenetik) och skoglig licentiat (i floravård). I bagaget finns också ett år som gästforskare i Vancouver, Canada, och journalist- och informationskurser, bland annat på Poppius journalistskola.

Företaget startade i Knivsta söder om Uppsala. Mellan 2010 låg sätet i Kalmar, och sedan 2024 i Bankeryd utanför Jönköping.
Här kan du se mina publikationer. 
Här hittar du kontaktuppgifter.