Julgranar

Silvinformation har alltid haft en kärleksrelation till julgranar. Den som forskar på granar, oavsett forskningsvinkel, hittar alltid en koppling till julgranens produktion, ekologi, skötsel eller hantering efter att granen kapats och släpats in i stugvärmen.

Här är några rapporter och artiklar om julgranar genom åren:

– Hannerz, M. 2017. Skogis granar – en lång tradition med kunglig glans. Skogshistoriska Sällskapet Årsskrift 2017. s 98-105. [om julgranar]

– Hannerz, M. 2013. Julgranodlarens bästa tips. Skogen nr 3/13, s 10-11.

– Hannerz, M. 2012. Skördetid för Gunnars Granar. PLANTaktuellt nr 3, 2012, s 1-3. [om julgranar]

– Hannerz, M. 2012. Sju tips för grönare julgran. PLANTaktuellt nr 3, 2012, s 4-5.

– Hannerz, M. 2008. Så överlever granen ända till midsommar. [om skötsel av julgran] Vi Skogsägare 6/08, s 12-13.

– Paulmann, L. & Hannerz, M. 2002. Mycket jobb men god utdelning, tycker Sveriges julgransodlare. PLANTaktuellt nr 4, 2002, s 2-3.

Hur många barr har en gran?

Familjen har roat sig med att samla ihop barren från våra hemmagranar under flera år och räkna dem (på forskarsätt, med stickprov). Ibland är de täta och barrika, ibland lite glesare. Men i runda slängar har de alla våra rumsgranar haft knappt en miljon barr.

2014 års gran

792 000 barr

2015 års gran

939 000 barr

2016 års gran

862 000 barr

2017 års gran

589 000 barr

2018 års gran

805 000 barr