Här följer en lista på fonder som kan passa för forsknings- och kommunikationsprojekt om skog. Listan är framtagen ”för eget bruk” men kan förhoppningsvis vara till glädje för fler. Utöver dessa finns en stor flora av fonder och stipendier i närliggande ämnesområden. Klicka på länkarna för mer information.

Ljungbergsfonden

Ansökan
Året runt

Kommentar
Främst utbildningsprojekt

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Ansökan
Året runt

Kommentar
Bl.a. forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

Formas

Ansökan

Utlysningar

Brattåsstiftelsen

Ansökan
1 oktober årligen

SLO-fonden (KSLA)

Ansökan
1 april och 1 november

Kommentar
Mekanisering, arbetsmiljö

KSLA, flera fonder

Ansökan
15 jan (C.F. Lundströms stiftelse), 1 april (SLO-fonden), 15 sep (flertalet stiftelser), 1 nov (SLO-fonden)

Önnesjöstiftelsen

Ansökan
1 okt, 1 mars

Kommentar
Delat ut ca 800 tkr/år

Norrskogs forskningsstiftelse

Ansökan
Beslutas normalt tre gånger per år, februari, juni och november. Ansökan ska vara inne en månad innan, slutdatum annonseras i respektive utlysning.

Stiftelsen Skogssällskapet Skogssällskapet

Anmälan
Datum annonseras i utlysningarna. Skogssällskapets stora utlysning ska normalt vara inne i mitten av oktober (steg 1) och mitten av januari (steg 2). Andra fonder (Stina Werners fond, Petersson-Grebbe och Vidfelts fond) mitten av november.

Kommentar
Utlyses under tidig höst

Troedssonfonden fonden

Ansökan
Kontaktas i förväg.

Kommentar
I första hand större kvalificerade projekt.

Föreningen Skogsträdsförädling

Ansökan
Ansökningarna behandlas på möte i november varje år. Datum för ansökan anslås i utlysningen. Normalt ska ansökan vara inne i slutet av september, med fullständig ansökan i mitten av oktober.

Konsul Faxes fond

Anmälan
Ansökan på motsvarande tidpunkter som Föreningen Skogsträdsförädlings utlysning.

Kommentar
Svampar, administreras av Föreningen Skogsträdsförädling

Erik Stenströms stiftelse

Ansökan
Ansökan enligt utlysning, normalt ska ansökan vara inne i mitten av november.

Kommentar
“till ekens fromma”, administreras av Ekfrämjandet

Kampradstiftelsen

Ansökan
Utlysningar.

Kommentar
Blandade teman för utlysningarna men flera handlar om hållbarhet och entreprenörskap och kan därför passa för skogsfrågor.

Skogsstyrelsen

Anmälan
Utlysningar

Kommentar
Utlyser stöd för kompetensutveckling och information.

Tranemålastiftelsen

Anmälan
31 januari varje år.

Kommentar
Skogsforskning med biologisk och ekologisk inriktning. Projekt med anknytning till Tranemåla gård prioriteras.

CF Lundströms stiftelse (KSLA)

Anmälan
15 januari årligen.

Kommentar
Bl.a. forskning om skogsbruk

Oscar och Lili Lamms Minne

Ansökan
Utlysningar, normalt ska ansökan vara inne i början av juni.

Kommmentar
Forskning för svensk naturvård, särskilt markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har tills vidare tematiska utlysningar.

Bo Rydins stiftelse

Anmälan
30 sep årligen

Kommentar
Kvalificerade forskningsprojekt

Energimyndigheten

Anmälan
Utlysningar

Kommentar
Hållbara energisystem, bl.a. biobränsle. Planerade utlysningar.

Rundvirkesstiftelsen

Anmälan
Året runt

Kommentar
Förvaltas av Skogsstyrelsen, “till gagn för det enskilda mindre skogsbruket, främst avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet”.

Understödsfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet

Ger bland annat bidrag till spridning av forskningsresultat inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Ansökan året runt. Beslut fattas fem gånger per år.

Utöver dessa kan många fonder och stipendier hittas på samlingsplatser, till exempel:

Länsstyrelsernas stipendiedatabas

Stiftelsemedel.se