Som man ropar i skogen, introbild för Nationell webbsamverkan inom skogssektorn

Projektet ”Nationell webbsamverkan inom skogssektorn” startade i november 2015 och avslutas i maj 2016. Målet med projektet är att öka samarbetet mellan skogssektorns webbplatser och sociala medier för att nå ut med mer och bättre information till allmänhet och skogsägare. Ett annat mål är att öka samverkan mellan de gemensamt finansierade skogliga kunskapstjänsterna.

Projektet startade som ett resultat av en förstudie från våren 2015 som konstaterade att det finns ett stort behov av att göra det skogliga utbudet på webben mer känt. Några av utredningens resultat presenteras i rapporten ”Som man ropar i skogen”. Rapporten visade också att det finns många aktörer som arbetar parallellt med information till samma målgrupper, och att det arbetet skulle kunna bli effektivare om man samarbetar.

Beställare är Föreningen Skogen och projektet finansieras dessutom av Skogsstyrelsen, Skogforsk, LRF Skogsägarna och SLU.

Projektledare är Mats Hannerz och Camilla Ahlstedt, Silvinformation AB.

Aktiviteter

Enkät

Projektet startade med en enkät till webbansvariga och kommunikationschefer i skogssektorn. Den visade bland annat att det finns starka önskemål om att samverka kring kommunikation av skoglig kunskap till skogsägare och till allmänhet eftersom sådan kommunikation kräver relativt stora resurser. Många var också intresserade av att diskutera och lära sig mer om besöksanalys och användning av sociala medier.

Seminarier – workshops

Under våren arrangeras flera workshops för redaktörer och webbkommunikatörer.

Skogliga kunskapstjänster, som i många fall har samma finansiärer, diskuterades vid workshops 26 januari och 3 februari.

Den 8-9 mars 2016 arrangeras två workshops kring temat ”Når du ut i bruset”. Ena dagen handlar om användbarhet och besöksanalys, den andra dagen om sociala medier.

Webbpanel

En gemensam webbpanel håller på att sättas samman. Hit kan vem som helst som är intresserad av skog och digital kommunikation anmäla sig. Målet är att panelen ska kunna användas av alla inom skogssektorn för att ställa frågor, testa digitala funktioner eller utvärdera olika kommunikationsförslag.

Gemensamma mål och aktiviteter

Seminarierna används för att diskutera fortsatt samverkan och att identifiera gemensamma målbilder och aktiviteter som olika aktörer kan enas kring. Det kan handla om kampanjer på sociala medier för att öka användningen av skogliga kunskapstjänster, identifiera sökbegrepp där skogswebbarna har svag täckning eller att gemensamt förbättra innehållet om skog i Wikipedia.