Smakprov 2019-06-25T16:00:47+00:00

Vill du läsa artiklar, nyhetsbrev och foldrar producerade av Silvinformation?

Varsågod, här är några smakprov!
Mer tips hittar du under Uppdrag och i min fullständiga publikationslista, där kan du ladda ner ganska många artiklar.

Nyhetsbrev

Silvinformation skickar ut nyhetsbrev från SNS och Kunskap Direkt, och medverkar ofta i nyhetsbreven från Föreningen Skogen samt från Future Forests. Tidigare gjordes också nyhetsbrev från Ädellövprogrammet.

Silvinformation är huvudansvarig för tre webbsajter, men medverkar i ytterligare en handfull som skribent och rådgivare.

Reportage

Silvinformation producerar regelbundet reportage för skogstidningar och skogliga webbar.

Exempel på skogsskötselreportage

Film

Instruktions- och inspirationsfilmer i samarbete med Heurgren Film AB. Silvinformation står för idéer och manus.

Allmänna skogsreportage

Facebook