Skogliga fonder 2018-08-07T13:56:35+00:00

Här följer en lista på fonder som kan passa för forsknings- och kommunikationsprojekt om skog. Listan är framtagen “för eget bruk” men kan förhoppningsvis vara till glädje för fler. Utöver dessa finns en stor flora av fonder och stipendier i närliggande ämnesområden. Klicka på länkarna för mer information.

Ljungbergsfonden

Ansökan
Året runt

Kommentar
Främst utbildningsprojekt

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Ansökan
Året runt

Kommentar
Bl.a. forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

Formas

Ansökan
Utlysningar

Brattåsstiftelsen

Ansökan
1 oktober årligen

SLO-fonden (KSLA)

Ansökan
2017-11-01

Kommentar
Mekanisering, arbetsmiljö

Önnesjöstiftelsen

Ansökan
1 okt, 1 mars

Kommentar
Delat ut ca 800 tkr/år

Norrskogs forskningsstiftelse

Ansökan
2018-01-22

Kommentar
3 omgångar per år

Stiftelsen Skogssällskapet Skogssällskapet

Anmälan
Steg 1 2017-10-12, andra fonder 2018-01-14

Kommentar
Utlyses under tidig höst

Troedssonfonden fonden

Ansökan
Kontaktas i förväg.

Kommentar
I första hand större kvalificerade projekt.

Föreningen Skogsträdsförädling

Ansökan
2017-10-02

Kommentar
prel ansökan via mail, fullständig ansökan 23 okt 2017

Konsul Faxes fond

Anmälan
2017-10-02

Kommentar
Svampar, administreras av Föreningen Skogsträdsförädling

Erik Stenströms stiftelse

Ansökan
2017-11-24

Kommentar
“till ekens fromma”, administreras av Ekfrämjandet

WWF Innovativ naturvård

Ansökan
2016-09-14

Kommentar
Framgår inte om satsningen är avslutad

Kampradstiftelsen

Ansökan
2017-11-15

Kommentar
2017: Hållbara produkt- och processkedjor

Skogsstyrelsen

Anmälan
Utlysningar

Kommentar
Utlyser stöd för kompetensutveckling och information.
2017-10-30 sista ansökan för aktuell utlysning.

Tranemålastiftelsen

Anmälan
2018-01-31

Kommentar
Skogsforskning med biologisk och ekologisk inriktning

CF Lundströms stiftelse (KSLA)

Anmälan
2018-01-15

Kommentar
Bl.a. forskning om skogsbruk

Oscar och Lili Lamms Minne

Ansökan
2017-06-01 (ännu ingen text för 2018)

Kommmentar
Forskning för svensk naturvård, särskilt markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd.

Bo Rydins stiftelse

Anmälan
30 sep årligen

Kommentar
Kvalificerade forskningsprojekt

Energimyndigheten

Anmälan
Utlysningar

Kommentar
Hållbara energisystem, bl.a. biobränsle. Planerade utlysningar.

Rundvirkesstiftelsen

Anmälan
Året runt

Kommentar
Förvaltas av Skogsstyrelsen, “till gagn för det enskilda mindre skogsbruket, främst avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet”.

Understödsfonden, Kungliga Patriotiska Sällskapet

Ger bland annat bidrag till spridning av forskningsresultat inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Senaste ansökan 2018 är 9 maj.

Utöver dessa kan många fonder och stipendier hittas på samlingsplatser, till exempel:

Länsstyrelsernas stipendiedatabas

Stiftelsemedel.se

Facebook