Arkivet 2020-01-17T15:55:53+00:00

Här hittar du länkar och information om publikationer från Mats Hannerz/Silvinformation

Vill du läsa några exempel på artiklar? Se smakprov eller klicka på länkarna i publikationslistan. I nyhetsbrevet News & Views finns artiklar om nordisk skogforskning producerade av Silvinformation. Här finns några exempel på artiklar med fokus på populär forskningskommunikation.

– Hannerz, M. 2019. Forest research in the Nordic region. Broschyr för SNS Nordic Forest Research. 4 sidor.

– Hannerz, M. och Carius, A. (red.). 2019. Trees and Crops for the Future /TC4F. Annual report 2018. 59 sidor.

– Hannerz, M. 2019. Skogens bevingade trädgårdsmästare [om nötskrikan]. Ekbladet nr 34, s 38-41.

– Hannerz, M. 2019. Exkursion till våra nordliga ekskogar: Ekfrämjandet i Värmland den 23-24 augusti 2018. Ekbladet nr 34, s 3-12.

– Hannerz, M. & Sonesson, J. 2019. Blandskog, en mångfald av valmöjligheter. Skogforsk, Kunskapsartikel nr 15-2019.

– Hannerz, M. & Sonesson, J. 2019. Tall, gran eller både och? Skogforsk, Kunskapsartikel nr 16-2019.

– Gustafsson, L. & Hannerz, M. 2018. 20 års forskning om nyckelbiotoper – Här är resultaten. Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala. 134 s.

– Hannerz, M. 2018. Arvet efter skogsfinnarna (exkursionen till Mattila och Juhola). Skogshistoriska Tidender nr 3, 2018. Sid 12-13.

– Hannerz, M. 2018. Kortare omloppstid ställer nya krav på industrin. Skogforsk Vision 2, s 12-13.

– Hannerz, M. 2018. “Vi klarar anpassningen när skogen förändras” [intervju med Björn Johansson, Moelven Skog]. Skogforsk Vision 2, s 14-15.

– Hannerz, M., Rytter, L. & Löf, M. 2018. Goda råd är inte dyra: Ny kunskap om ekens skötsel på webben. Ekbladet 33, s 20-25.

– Hannerz, M. 2018. På besök i ekens rike. Ekfrämjandets exkursion till Kalmar den 7-8 september 2017. Ekbladet 33, s 3-13.

– Hannerz, M. 2018. Ekfrämjandet vill lyfta lövskogens alla värden. Lövträdtidningen nr 17, 2018, s 12-15.

– Hannerz, M. (redaktör), 2018. Trees and crops for the future, TC4F. Annual report 2017. 52 sidor.

– Johansson, S. & Hannerz, M. 2018. Skog i snabb förändring. Skogforsk Vision nr 1 2018, s 16-19. [om de lägre omloppstiderna i skogen]

– Hannerz, M. Bondeskogsbruk i tolv generationer. Skogshistoriska Tidender nr 4 2017, s 22-23.

– Hannerz, M. 2017. Skogis granar – en lång tradition med kunglig glans. Skogshistoriska Sällskapet Årsskrift 2017. s 98-105. [om julgranar]

– Hannerz, M. 2017. Den hyggesfria skogen – glöm inte hänsynen. Skog & Framtid nr 2 2017, s 12-13.

– Hannerz, M. 2017. Ekfrämjandet vill lyfta lövskogens värden. Småsågaren nr 3 2017, s 8-9. (högupplöst version 7 MB)

– Lundmark, T. & Hannerz, M. 2017. Den nordiska skogens klimatnytta. Broschyr framtagen för Nordiska Ministerrådet och SNS. Även på engelska, The climate benefits of the Nordic forests. 4 s.

– Hannerz, M. 2017. Det handlar om procenten. [om hyggesfritt skogsbruk]. Skogforsk, Vision nr 3 2017, s 18-19.

– Hannerz, M. 2017. Lite, mycket… eller allt? Effekterna – så blir det. [om hyggesfritt skogsbruk]. Skogforsk, Vision nr 3 2017, s 20-21.

– Hannerz, M. 2017. Glöm inte hänsynen i den hyggesfria skogen. Skogforsk, Vision nr 3 2017, s 22-23.

– Hannerz, M. 2017. “Vi ville ha kvar vår skog”. [om hyggesfritt skogsbruk]. Skogforsk, Vision nr 3 2017, s 24-25.

– Hannerz, M. 2017. Sluta inte bläda blädningsskogen. Skogforsk, Vision nr 3 2017, s 26-27.

– Hannerz, M. 2017. Varför försvann inte bokskogen på Ryssberget? Skogshistoriska Tidender nr 3 2017, s 6-7.

– Hannerz, M. 2017. Mera skog – så in i Norden. Skogforsk. Vision nr 2 2017, s 16-17.

– Hannerz, M. 2017. Sitkagranen – ett saltstänkt alternativ. Skogforsk, Vision nr 2 2017, s 18-19.

– Hannerz, M. 2017. Amerikanen som ersätter granen? [om Douglasgran]. Skogforsk, Vision nr 2 2017, s 20-21.

– Hannerz, M. 2017. Poppel och hybridasp – snabbfiber. Skogforsk Vision nr 2 2017, s 22-23.

– Hannerz, M. 2017. 50 years of plant science in Umeå. Evolution into a world-leading plant research centre. Umeå Plant Science Centre. 34 s.

– Lundmark, T. & Hannerz, M. 2016. Skogen, bioenergin och klimatet i fokus på internationell konferens. KSLA Nytt & Noterat nr 3 2016, s 17.

– Gustafsson, L., Weslien, J., Hannerz, M. & Aldentun, Y. 2016. Naturhänsyn vid avverkning. Nu börjar forskningen visa resultat. Fakta Skog nr 7 2016, Sveriges lantbruksuniversitet.

– Hannerz, M. 2016. 10 resultat som gjort skillnad! Skogforsk, Vision nr 3, 2016, s 14-17.

– Hannerz, M. 2016. Forskarnas expertråd direkt i din mobil. [om verktyg i Kunskap Direkt/Skogskunskap]. Skogforsk, Vision nr 3, 2016, s 18-21.

– Lundmark, T. & Hannerz, M. 2016. Skogen, bioenergin och klimatet. KSLA Nytt & Noterat nr 3, 2016. s 17.

– Hannerz, M. 2016. National forest inventories and remote sensing – better information, better decisions. Artikel på Norsk Institutt for Bioøkonomi [även publicerad i News & Views].

– Hannerz, M. 2016. Naturhänsyn som funkar. Skogforsk, Vision nr 2, s 8-11.

– Hannerz, M. 2016. Full pott för tallen – granen släpar efter. [Om skogsträdsförädling]. Skogforsk, Vision nr 2, s 18-19.

– Hannerz, M. 2016. Räkna med din skog. Skogforsk, Vision nr 2, s 20-21.

– Hannerz, M. 2016. Avel och vård av gamla ekar ska rädda större ekbocken. Ekbladet 31, s 33-36.

– Hannerz, M. 2016. Skog, bioenergi och det globala klimatet. Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Hannerz, M. 2016. Räcker den svenska skogen när världen vill ha mer? Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Gustafsson, L., Weslien, J., Hannerz, M. & Aldentun, Y. 2016. Naturhänsyn vid avverkning – en syntes av forskning från Norden och Baltikum. Rapport från forskningsprogrammet Smart Hänsyn, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. 181 s.

– Hannerz, M., Lindhagen, A., Forsberg, O., Fries, C. & Rydberg, D. 2016. Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation. Skogsskötselserien nr 15. Skogsstyrelsen. 161 s.

– Hannerz, M. 2016. Forskning om skog och friluftsliv behövs. Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Hannerz, M. 2016. Future Forests Week: Kräver klimatfrågan ett fjärde samhällskontrakt? Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Hannerz, M. 2016. Allt mindre kväve läcker ut från skogen. Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Hannerz, M. 2016. Vill städa upp i klimatförvillande skogsdebatt. Future Forests, Sveriges lantbruksuniversitet, webbartikel.

– Hannerz, M. 2015. Forskningsmiljoner ska hejda snytbaggar. Skogsland.

– Hannerz, M. 2015. Nu kartläggs oönskad spridning av contortatallen. Skogsland.

– Hannerz, M. m.fl. (redaktör). 2013-2015. Future Forests Rapport, en serie med artiklar från samtliga delprojekt i Future Forests fas 1: Skogens skötsel (2013:1), Biodiversitet (2013:2), Mark och vatten (2013:3), Värderingar och attityder (2013:4), Svampar och insekter (2013:5), Skogspolitik och styrning (2013:6), Samverkan och konflikt (2014:1), Idéer och värderingar (2014:3), Skogens nyttigheter (2014:4), Skogliga trender i värden (2015:1).

– Hannerz, M. & Ahlstedt, C. 2015. Kartläggning av skogssektorns digitala kommunikation. Skogforsk Kunskapsbanken nr 106-2015.

– Madsen, P., Rytter, L., Anttila, P., Gustavsson, L. & Hannerz, M. 2015. Skogen visar vägen till ett fossilfritt Norden. Skogforsk Kunskapsbanken nr 152-2015.

– Hannerz, M. & Hajek, J. 2015. Plantskolan: Energieffektivitet. Skogforsk Kunskapsbanken nr 126-2015.

– Hajek, J. & Hannerz, M. 2015: Plantskolan: Bekämpningsmedel. Skogforsk Kunskapsbanken nr 139-2015.

– Hannerz, M. & Palmér, C H. 2014. Timmerboken, en bok som ökar värdet på din skog. Moelven. 70 s. ISBN: 978-91-637-6443-1.

– Hannerz, M. & Palmér, C H. 2014. Skogsskötsel för kvalitet – en handledning för AB Karl Hedins virkesköp. AB Karl Hedin. 50 s.

– Hannerz, M. 2014. Bra vägar höjer fastighetspriset. Skogen nr 9/14, s 28-29.

– Hannerz, M. 2014. Hyggesfritt skogsbruk – en nischmetod på frammarsch. Med Mellanskog nr 4, 2014. s 16-19.

– Hannerz, M. 2014. En kamp mot klockan för att stoppa granbarkborren. Med Mellanskog nr 2 2014. s 4-5.

– Hannerz, M. & Johansson, S. 2014. Stark kedja ger höga vinster. Skogforsk, Vision 2-2014, s 10-11.

– Hannerz, M. & Johansson, S. 2014. Tre steg till säkrare mätning. Skogforsk, Vision 2-2014, s 12-13.

– Hannerz, M. & Johansson, S. 2014. Det barkar åt skogen med fel funktioner. Skogforsk, Vision 2-2014, s 15-17.

– Hannerz, M. & Palmér, C H. 2013. Kvalitet från planta till planka – en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin. Fyra delar: Föryngring – framtidstro (8 s), Röjning – formar framtidsskogen (8 s), Gallring – intäkt och investering (8 s), Beståndsavveckling – skördetid (12 s).

– Hannerz, M. 2013. Varning för slarvig plantering. Skogen nr 11/13, s 11.

– Hannerz, M. 2013. Fixa ditt eget lövfrö. Skogen nr 5/13, s 22.

– Hannerz, M. 2013. Julgranodlarens bästa tips. Skogen nr 3/13, s 10-11.

– Hannerz, M. 2013. Slarvig plantering ger rena snurren. Skogen nr 3/13, s 22.

– Hannerz, M. 2013. Ekskogsskötsel på Flakulla. Ekbladet nr 28, s 36-40.

– Hannerz, M. 2013. Viktigt vara ute i god tid. Vi Skogsägare nr 1/13, s 36-37. (om plantor)

– Hannerz, M. 2013. Genombrott för hormonbehandling i fröplantager. Skogforsk Kunskapsbanken nr 30-2013.

– Hannerz, M. 2012. Skogen på Skräddarbo – odlarglädje skapar lönsam energi. Plantaktuellt nr 4/12, s 1-2.

– Hannerz, M. 2012. Genetiskt urval kan rädda asken. Plantaktuellt nr 4/12, s 4.

– Hannerz, M. 2012. Älgforvaltningen saknar fakta. Skogen nr 12/12, s 18-19.

– Hannerz, M. 2012. Smart ekskötsel på Flakulla. Skogen nr 10/12, s 22.

– Hannerz, M. 2012. Älgbetesinventering i syd. Skogen nr 10/12, s 7.

– Hannerz, M. 2012. Hjälper det att mata älgen? Skogen nr 10/12, s 36.

– Hannerz, M. 2012. Roland hugger luckor. Skogen nr 8/12, s 18.

– Hannerz, M. 2012. Fånga slyets möjligheter. Skogen nr 5/12, s 12.

– Hannerz, M. 2012. Södra lägger sig platt. Skogen nr 4/12, s 36.

– Hannerz, M. 2012. Rensa – men inte blint. Skogen 1/12, s 30-31.

– Hannerz, M. 2012. Skördetid för Gunnars Granar. PLANTaktuellt nr 3, 2012, s 1-3. [om julgranar]

– Hannerz, M. 2012. Sju tips för grönare julgran. PLANTaktuellt nr 3, 2012, s 4-5.

– Hannerz, M. 2012. Claes Olsson – en samlare av lövfrö. PLANTaktuellt nr 3 2012, s 4-5.

– Hannerz, M. 2012. Nytt fältförsök ska ge svar om askspridning på hyggen. PLANTaktuellt nr 3, s 8.

– Hannerz, M. 2012. Rebecka Mc Carthy ska ta fram recept för etablering av poppel och hybridasp. PLANTaktuellt nr 2, 2012, s 6.

– Hannerz, M. 2012. Budskap till landets markberedare – utnyttja aggregatets alla möjligheter. PLANTaktuellt nr 1, 2012, s 1-3.

– Hannerz, M. 2011. Fröstationen i Lagan – svenska skogens fröbod. PLANTaktuellt nr 1, 2012, s 6-7.

– Hannerz, M. 2011. Funkar företagens hemsidor? Temanummer Skogsliv nr 1-11, s 1-6.

– Hannerz, M. 2011. Sköt om fornlämningarna. Skogen 4/11, s 14-15.

– Hannerz, M. 2011. Välj rätt skötsel: Undvik framtida barkborreskador. Skogen 6-7/11. s 30-31.

– Hannerz, M. 2011. Björk och gran på lika villkor. Skogen nr 8/11. s 18-19.

– Hannerz, M. 2011. Gör guldkap i ekskogen. Skogen nr 11/11. s 32.

– Hannerz, M. 2011. Jobb på direkten – skogsbranschen skriker efter färska maskinförare. Vi Skogsägare nr 6, 2011. s 40-42.

– Hannerz, M. (red.). 2011. Genvägen till framtidens skog. Slutrapport från forskarskolan i skogsgenetik och förädling. SLU och Skogforsk. 27 s.

– Hannerz, M. (red.). 2011. Lönsamma åtgärder för ökad tillväxt på Sveaskogs marker. Sveaskog och Skogforsk. 55 s. (länk till sammanfattning och pressnyhet).

– Hannerz, M. 2011. Jakten på den perfekta plantan! PLANTaktuellt nr 4 2011, s 5.

– Hannerz, M. 2011. Fröätare förstör för miljoner. PLANTaktuellt nr 3 2011, s 2-4.

– Hannerz, M. 2011. Sveaskog: Ambitiös skogsvård lönar sig. PLANTaktuellt nr 3 2011, s 5.

– Hannerz, M. 2011. Varannan huvudplanta är naturligt föryngrad. PLANTaktuellt nr 3 2011, s 6-7.

– Hannerz, M. 2011. Räkna med högre frostrisk i framtiden. PLANTaktuellt nr 3 2011, s 8.

– Hannerz, M. 2011. Plasttält lurar våren och ger bättre frö. PLANTaktuellt nr 2 2011, s 5.

– Hannerz, M. 2011. Norrland inte skonat från snytbagge. PLANTaktuellt nr 2 2011, s 8.

– Hannerz, M. 2011. Karin trollar fram dubbla tillväxten. PLANTaktuellt nr 1 2011, s 2.

– Hannerz, M. 2011. Ska hitta framtidens energiträd. PLANTaktuellt nr 1 2011, s 4.

– Hannerz, M. 2011. Tänk till innan du säljer groten. Skogen nr 4, 2010, s 18-19.

– Hannerz, M. 2010. Groten gav extra multum. Skogen nr 4, 2010, sid 20-21.

– Hannerz, M. 2010. TreO-utbyggnaden går snabbare än planerat. PLANTaktuellt nr 4, 2010, sid 1-2.

– Hannerz, M. 2010. Kampen mot snytbaggen trappas upp. PLANTaktuellt nr 4, 2010, s 3.

– Hannerz, M. 2010. Ska de göra tummen upp eller tummen ner för poppel i Sverige? PLANTaktuellt nr 3, 2010, sid 1-3.

– Hannerz, M. 2010. Plantskolan: Val av skogsodlingsmaterial, tall och gran. PLANTaktuellt nr 3, 2010, sid 4-7.

– Hannerz, M. 2010. Denna Dag – ett liv. PLANTaktuellt nr 2, 2010, sid 1-2.

– Hannerz, M. 2010. SNF slår ett slag för hyggesfritt. PLANTaktuellt nr 1, 2010, s 4.

– Hannerz, M. 2010. Första giftfria snytbaggeskyddet släpps på marknaden. PLANTaktuellt nr 1, 2010, s 3.

– Karlsson, M., Hannerz, M., Löf, M., Thorn-Andersen, Y. 2009. Bättre lönsamhet med nya skötselformer i bokskogen. SLU, Fakta Skog nr 14, 2009. 4 s.

– Hannerz, M. 2009. Somatisk embryogenes öppnar för “familjeskogsbruk” med gran. PLANTaktuellt nr 4, 2009, s 1-3.

– Karlsson, C., Sikström, U., Örlander, G., Hannerz, M. & Hånell, B. 2009. Naturlig föryngring av tall och gran. Skogsskötselserien nr 4. Skogsstyrelsen. 135 s. http://www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien. Även en mindre tryckt upplaga.

– Hannerz, M. 2009. Snabba cash eller vänta på pengarna? Trädslagsförsök ger vägledning. PLANTaktuellt nr 3, 2009, s 1-3.

– Hannerz, M. 2009. Lövföryngring för halva priset? PLANTaktuellt nr 3, 2009, s 4.

– Hannerz, M. 2009. Östeuropeisk gran på svensk mark – möjlig frökälla för svenska plantskolor. PLANTaktuellt nr 3, 2009, s 5.

– Hannerz, M. 2009. SweTree Technologies – bioteknikföretaget som ska sätta fart på skogen. PLANTaktuellt nr 2, 2009, s 1-4.

– Hannerz, M. 2009. Eskil Erlandsson vill öka användningen av förädlade plantor. PLANTaktuellt nr 1, 2009, s 1-2.

– Hannerz, M. 2009. Igår fältbiolog, idag skogschef. Skogen 9/09, s 43-44.

– Hannerz, M. 2009. Barnbarnen kan få skörda farfars ekar. Skogen 9/09, s 56.

– Hannerz, M. 2009. Stick hål på gubbväldet. Skogen 8/09, s 40-41.

– Hannerz, M. 2009. Gallringstips. Skogen 5/09, s 66.

– Hannerz, M. 2009. Rubbad balans. [Intervju med Kjell Bolmgren om fenologiska nätverket]. Skogen 5/09, s 71-72.

– Hannerz, M. 2009. Föryngring enligt Löf. Skogen 2/09, s 41.

– Hannerz, M. 2009. De pluggar skog över internet. Vi Skogsägare 1/09, s 44-45.

– Hannerz, M. 2009. Gran igen, lövmiljonerna lockar inte. Skogen nr 1/09, s 24-25.

– Hannerz, M. 2009. Ädellövskogen ger oss många nyttigheter. Skogsliv 2-09, s 1-13. (ett tiotal artiklar baserat på ädellövprogrammets forskning).

– Nielsen, C. N. & Hannerz, M. 2009. Svensk skovbrug skal øge traeproduktionen. Skoven 5 09, s. 241-243.

– Hannerz, M. 2008. Skogssådd av gran – värt att prova tycker forskare. PLANTaktuellt nr 4, 2008, s 1-2.

– Hannerz, M. 2008. Plantskolan, lektion 7: Hantering av bekämpningsmedel. PLANTaktuellt nr 4, 2008, s 6-8.

– Hannerz, M. 2008. 2007 – ett rekordår för plantskolorna. PLANTaktuellt nr 3, 2008, s 1-2.

– Hannerz, M. 2008. Plantskolan, lektion 6: Energieffektivitet. PLANTaktuellt nr 3, 2008, s 6-8.

– Hannerz, M. 2008. Nätverk mellan hägg och syren. PLANTaktuellt nr 2, 2008, s 7.

– Hannerz, M. 2008. Professor efterlyser förenklade regler för frötäktsområden. PLANTaktuellt nr 2, 2008, s 8.

– Hannerz, M. 2008. Forskarna som ger snytbaggen en snyting. PLANTaktuellt nr 1, 2008, s 3-5.

– Hannerz, M. 2008. Mördarjakt. Eko-deckare på spaning bland skogsägare och handläggare. Skogen 1/09, s 38-39.

– Hannerz, M. 2008. Gallra gran, men ligg lågt med tallen. Skogen 11/08, s 40-41.

– Hannerz, M. 2008. Nu kan du sköta skogen digitalt. Skogen 9/08, s 30-31.

– Hannerz, M. 2008. “Skrota lövreglerna”. Skogen 6-7/08, s 16-17.

– Hannerz, M. 2008. Så din ekskog. Skogen 6-7/08, s 19.

– Hannerz, M. 2008. Lyckad snålföryngring (om gransådd). Skogen 10/08, s 40-41.

– Hannerz, M. 2008. Så överlever granen ända till midsommar. [om skötsel av julgran] Vi Skogsägare 6/08, s 12-13.

– Hannerz, M. 2008. Siktet inställt på bättre bokskog. Vi Skogsägare 4/08, s 30-32.

– Palmér, C-H. & Hannerz, M. 2008. Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket. LRF Skogsägarna, ISBN 91 7446 061 7 2008, 20 sidor.

– Hannerz, M. 2007. Beräkningsprogram från Australien – “jätteskutt” för svensk förädling. PLANTaktuellt nr 4, 2007, s 1-2.

– Hannerz, M. & Ericsson, T. 2007. Plantval – för rätt planta på rätt plats. PLANTaktuellt nr 3, 2007, sid 1.

– Hannerz, M. 2007. Jan Karlsson – entreprenören som tog för sig. PLANTaktuellt nr 2, 2007, sid 4-5.

– Hannerz, M. 2007. Svenska Skogsplantor – en dominerande aktör på en marknad i balans. PLANTaktuellt nr 1, 2007, sid 4-7.

– Hannerz, M. & Westin, J. 2006. Den varma hösten 2006. PLANTaktuellt nr 4, 2006, sid 1-4.

– Hannerz, M. 2007. Kunskap Direkt om ädellövskog – beprövade råd i modern förpackning. Ekbladet nr 22, sid 22-27.

– Langvall, O., Hannerz, M., Nilsson, U. 2007. Räkna med frost – kunskapssystem på webben. I: Föreningen Skogsträdsförädling, årsbok 2006. s 18-19.

– Hannerz, M. 2006. Räkna med din skog – smarta beslutsstöd på webben. I: Utvecklingskonferens 2006, dokumentation. Redogörelse från Skogforsk nr 2, 2006. s 138-143.

– Langvall, O, Hannerz, M. & Nilsson, U. 2005. Räkna med frost – på webben. PLANTaktuellt nr 3, 2005, sid 4-6.

– Hannerz, M., Gyllemark, M., Karlmats, U., Ståhl, E.G. & Sonesson, J. 2004. Svartgran – de hopplösa markernas träd? PLANTaktuellt nr 3, 2004, sid 1-3.

– Hannerz, M. 2004. Det våras för sådden. PLANTaktuellt nr 2, 2004, sid 1-2.

– Hannerz, M. & Almqvist, C. 2003. Både virke och kottar i framtidens skogar. PLANTaktuellt nr 4, 2003, sid 4-5.

– Hannerz, M. 2003. Sticklingen – stryktålig, stark, storväxt. Skogseko nr 1, Föryngringsspecial. Sid 22.

– Hannerz, M. 2003. Fritt fram för snytbaggen? PLANTaktuellt nr 4, 2003, sid 1-3.

– Paulmann, L. & Hannerz, M. 2002. Mycket jobb men god utdelning, tycker Sveriges julgransodlare. PLANTaktuellt nr 4, 2002, s 2-3.

– Hannerz, M., Almqvist, C. & Hörnfeldt, R. 2002. Tallens frön sprids inte på skaren – hög tid avliva gammal myt. PLANTaktuellt nr 3, 2002, s. 4-5.

– Hannerz, M. 2002. Plantagegran kombinerar hög tillväxt och god anpassning. Föreningen Skogsträdsförädling, Årsbok 2001, s. 7-14.

– Nyström, C. & Hannerz, M. 2002. Svensk plantproduktion under lupp. PLANTaktuellt nr 1, 2002. s 4-5.

– Hannerz, M. & Nyström, C. 2001. Ingen minskad användning av bekämpningsmedel. PLANTaktuellt nr 4, 2001. s 1-3.

– Hannerz, M. 2001. Finsk plantproduktion under lupp. PLANTaktuellt nr 4, 2001. s 4-5.

– Hannerz, M. & Rosenberg, O. 2001. Stort näringssvinn vid plantodling. PLANTaktuellt nr 3, 2001. s 4-5.

– Ståhl, P.H. & Hannerz, M. 2001. Genetisk variation – ett arv att förvalta. Formas, Miljöforskning nr 2-01. s. 12-14.

– Hannerz, M., Thorsén, Å., Mattsson, S. & Weslien, J. 2001. Mindre gnag på sticklingar. PLANTaktuellt nr 1, 2001. s. 15.

– Hannerz, M. 2000. Sommarplantering: Bättre etablering och längre planteringssäsong. PLANTaktuellt 3, 2000. s 1.

– Hannerz, M. 1999. Indianerna tar tillbaka skogen. Skogen 9/98, s 64-65.

– Hannerz, M. 1999. Största bolaget slutar kalavverka. Skogen 9/98, s 65.

– Hannerz, M. 1999. Stormigt år i British Columbia. Skogen 9/98, s 66-67.

– Hannerz, M. 1997. Av 51 miljoner granar var bara 4 % svenska! Skogseko 1/97.

– Hannerz, M. 1997. Förädling för insektsresistens (om förädling och förökning i British Columbia). Skogseko 1/97.

– Hannerz, M. 1997. Största företaget satsar på plantornas kvalitet (om förädling och förökning vid Weyerhaeuser). Skogseko 1/97.

– Hannerz, M. 1996. Skotsk gran hotar export. Vi Skogsägare 1/96, s 33.

– Hannerz, M. 1995. Nu erbjuds klimatdeklarerade plantor. Skogseko 1/95. s 15

– Hannerz, M. 1995. Sticklingar kan öka produktionen 20 procent. Skogseko 1/95. s 17-19.

– Hannerz, M. 1995. “Felprogrammerad” gran och mild vinter kan öka klimatskadorna. Skogseko 1/95. s 30-31.

– Hannerz, M. 1994. Granföryngring under skärm. Modetrend eller varaktig skogsbruksmetod? Vi skogsägare nr 5/94 22-24.

– Hannerz, M. & Hånell, B. 1993. Högskärmen skonar floran. Skogen nr 2/93, s 14.

– Martinsson, O. & Hannerz, M. 1992. Det Nya Ryssland öppnar dörren för fröimport av lärk. Skogen nr 4/92.

– Martinsson, O. & Hannerz, M. 1992. Rysk lärk – utmärkt i Norrland. Skogen nr 4/92.

– Hannerz, M. 1999. Early testing of growth rhythm in Picea abies for prediction of frost damage and growth in the field. Swedish University of Agricultural Sciences, Silvestria 85. Doctoral thesis. 45 p + appendices.

– Hannerz, M., 1996. Vegetation succession after clearcutting and shelterwood cutting. SLU, Institutionen för ekologi och miljövård. Report 84. Licentiate thesis.

– Gustafsson, L., Hannerz, M., Koivula, M., Shorohova, E., Vanha-Majamaa, I. & Weslien. J. 2020. Research on retention forestry in northern Europe. Ecological Processes 9:3.  https://doi.org/10.1186/s13717-019-0208-2

– Hannerz, M., Nordin, A., Sandström, C. & Laudon, H. (red.). 2016. Future Forests: Pathways to sustainable use. Ambio 45, Issue 2, Suppl. 2016.

– Hannerz, M., Nohrstedt, H-Ö. & Roos, A. 2014. Research for a biobased economy in the forest sector – the Nordic example. Scandinavian Journal of Forest Research 29(4), 299-300.

– Hannerz, M., Boje, L. & Löf, M. 2010. The role of internet in knowledge-building among private forest owners in Sweden. Ecological Bulletins No. 53, 223-234.

– Löf, M., Boman, M., Brunet, J., Hannerz, M., Mattsson, L. & Nylinder, M. 2010. Broadleaved forest management for multiple goals in southern Sweden – an overviewincluding future research prospects. EcologicalBulletins No. 53, 235-245.

– Hannerz, M. & Westin, J. 2005. Autumn frost hardiness in Norway spruce plus tree progeny and trees of the local and transferred provenances in central Sweden. Tree Physiology 25(9): 1181-1186.

– Hannerz, M., Ekberg, I. & Norell, L. 2003. Variation in chilling requirement for completing bud rest among provenances of Norway spruce. Silvae Genetica 52 (3-4): 161-168.

– Hannerz, M., Almqvist, C. & Hörnfeldt, R. 2002. Timing of seed dispersal in Pinus sylvestris stands in central Sweden. Silva Fennica 36 (4): 757-765.

– Hannerz, M., Thorsén, Å., Mattsson, S. & Weslien, J. 2002. Pine weevil (Hylobius abietis) damage to cuttings and seedlings of Norway spruce. For. Ecol. Manage. 160 (1-3): 11-17.

– Hannerz, M., Aitken, S. N., Ericsson, T. & Ying, C. C. 2001. Inheritance of strobili production and genetic correlation with growth in lodgepole pine. Forest Genetics 8(4): 323-330.

– Aitken, S.N. & M. Hannerz. 2001. Genecology and gene resource management strategies for conifer cold hardiness. pp. 23-53 in In “Conifer Cold Hardiness“, F.J. Bigras and S.J. Colombo, Eds. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands. 596 p.

– Hannerz, M. & Westin, J. 2000. Growth cessation and autumn-frost hardiness in one-year-old Picea abies progenies from seed orchards and natural stands Scand. J. For. Res. 15:309-317.

– Hannerz, M., Sonesson, J. & Ekberg, I. 1999. Genetic correlations between growth and growth rhythm observed in a short-term test and performance in long-term field trials of Norway spruce. Can. J. For. Res. 29: 768-778.

– Hannerz, M., Almqvist, C. & Ekberg, I. 1999. Rooting success of cuttings from young Norway spruce in transition to flowering competent phase. Scand. J. For. Res. 14:498-504

– Hannerz, M., Aitken, S., King, J. & Budge, S. 1999. Effects of genetic selection selection for growth on frost hardiness in western hemlock. Can. J. For. Res. 29: 509-516

– Hannerz, M. 1999. Evaluation of temperature models for predicting bud burst in Norway spruce. Can. J. For. Res. 29: 9-19.

– Hannerz, M. & Wilhelmsson, L., 1998. Field performance during 14 years growth of Picea abies cuttings and seedlings propagated in containers of varying size. Forestry 71: 373-380.

– Hannerz, M., & Hånell, B. 1997. Effects on the flora in Norway spruce forests following clearcutting and shelterwood cutting. For. Ecol. Manage. 90: 29-49.

– Hannerz, M. 1995. Predicting the risk of frost occurrence after budburst of Norway spruce in Sweden. Silva Fennica 28: 243-249.

– Hannerz, M. & Hånell, B. 1993. Changes in the vascular plant vegetation after different cutting regimes on a productive peatland site in Central Sweden. Scand. J. For. Res. 8:193-203.

– Hannerz, M. & Nylander, L. 2017. Forestry Knowledge, a comprehensive decision support system for forest owners. In: Proceedings of SNS-EFINORD network meeting and international workshop. Tools for improving science-practice interaction in forestry. Warsaw, Poland, May 11, 2017. Tapio Report No. 20, p 93-96.

– Hannerz, M.2010. Scandinavian Journal of Forest Research – the evolution from a regional journal to a research hub. Editorial Bulletins Vol. 6, No. 2: 51-55.

– Hannerz, M. 2010. Scandinavian Journal of Forest Research – 25 years supporting forest science. Scand. J. For. Res. 25: 280-282.

– Hannerz, M. 2010. From the editor: Top-cited articles 2001-2009. Scand. J. For. Res. 25: 1-2.

– Löf, M. & Hannerz, M. 2008. Internet-based decision support tool on management of broadleaved forests: A link between research and practice. p 94-96. In: Terazawa, K., Madsen, P., Sagheb-Talebi, K. (Eds.): Proceedings of 8th IUFRO international beech symposium on ecology and silviculture of beech, 8 – 12 September 2008, Nanae, Hokkaido, Japan. Hokkaido Forestry Research Institute.

– Hannerz, M. & Ericsson, T. 2007. Planter’s guide – a decision support system for the choice of reforestation material. In: Seed orchards, Proceedings from a conference at Umeå, Sweden, September 26-28, 2007. Editor: Dag Lindgren, p 88-94.

– Hannerz, M., Johansson, S. & Palmér, C-H. 2005. A national decision-support for forest owners on the internet (abstract). In: J. L. Innes, I. K. Edwards & D. J. Wilford (eds.), Forests in the balance: Linking tradition and technology. The International Forestry Review, Vol 7(5), p 386.

– Hannerz, M., von Essen, M. & Johansson, S. 2005. Knowledge Direct – an internet-based guide for forest owners. Results from Skogforsk No. 2, 2005. 4 pp.

– Hannerz, M., Langvall, O. & Nilsson, U. 2004. Modelling frost risk in Norway spruce. (abstract). In: J. D. Simpson (ed.), Climate change and forest genetics, Proceedings of the twenty-ninth meeting of the Canadian Tree Improvement Association, p. 55.

– Hannerz, M. 2003. Superiority of Norway spruce cuttings – not only a matter of genetics. In: T. Eysteinsson (ed.), Clonal forestry: Who are you kidding? Rit Mogilsar Rannsoknastödvar Skograektar, No. 17, March 2003. pp. 27-29.

– Hannerz, M. 2002. Current trends in stand establishment. In: Efficient systems for sustainable forestry, Profitability and flexibility in CTL-technology 6-7 June 2001. SkogForsk, Report No. 3, 2002. pp. 24-32.

– Hannerz, M. 2001. Les tendances dans les techniques de reboisement en Suède. La Foret Privée, No 260, Juillet-Aout 2001. 25-35. (In French.)

– Hannerz, M. 2000. Does the Swedish spruce breeder have to care about adaptation to climate? In Alena Jonsson (ed.), 78 years in the world of Forest Genetics. Symposium in forest genetics in honour of retirement of Docent Inger Ekberg and Professor Gösta Eriksson. Dept. of forest genetics, SLU, Uppsala Nov 22 2000. p. 13.

– Hannerz, M. 2000. Norway spruce breeding for growth and adaptation. XXI IUFRO World Congress 2000, 7-12 August 2000, Kuala Lumpur. Vol. 2, Abstracts of group discussions, p. 44.

– Hannerz, M. 1998. Genetic and seasonal variation in hardiness and growth rhythm in boreal and temperate conifers – a review and annotated bibliography. SkogForsk, Report No. 2. 144 p.

– Hannerz, M. 1997. Reliable methods for stand establishment. In: Techniques for profitable and sustainable forestry, Conference papers presented at ELMIA Wood 1997. SkogForsk, Report no 2, pp 60-73.

– Hannerz, M. 1996. Norway spruce planted under shelterwood – a need for new adaptation targets? Paper presented at the 1996 Western Forest Genetics Association Meeting, Newport, Oregon. (abstract)

– Hannerz, M. & Rosvall, O. 1995. Methods of analysing and improving seed. SkogForsk, Results no 2. 4 pp.

– Hannerz, M. 1994. Damage to Norway spruce seedlings caused by a late spring frost. SkogForsk, Report no 5. 19 pp.

– Hannerz, M. 1994. Winter injuries to Norway spruce observed in plantations and in a seed orchard. SkogForsk, Report no 6. 22 pp.

– Westerberg, D. & Hannerz, M. 1994. Natural regeneration of spruce under shelterwood. SkogForsk, Results no 5. 4 pp.

– Hannerz, M. & Hånell, B. 1992. Changes in the vegetation after different cutting regimes on a productive peatland site in Central Sweden (abstract). In: M. Hagner (ed.), Proc from an internordic workshop on silvicultural alternatives, juni 1992. Dept of silviculture, Swedish Univ. Agricult. Sciences. Reports 35:22.

– Hannerz, M., Nordin, A. & Saksa, T. (red.). 2017. Hyggesfritt skogsbruk – en kunskapssammanställning från Sverige och Finland. Future Forests Rapportserie 2017:1. 74 s.

– Hannerz, M, Saksa, T. & Lundmark, T. 2017. Hyggesfritt skogsbruk i Sverige och Finland – metoder, omfattning och regelverk. I Future Forests Rapportserie 2017:1, s 8-16,

– Pettersson, F., Hannerz, M. & Nyström, K. 2012. Det lönar sig att röja! Cleaning pays off! Resultat från Skogforsk nr 5, 2012. 4 s.

– Hannerz, M. & Bohlin, F. 2012. Markägares attityder till plantering av poppel, hybridasp och Salix som energigrödor – en enkätundersökning. Landowners attitudes to poplar, hybrid aspen and Salix as energy crops. SLU, Inst för skogens produkter, Rapport nr 20. 48 s.

– Hannerz, M. & Karlsson, B. 2010. Starkt stöd för förädlade plantor hos skogsbrukets tjänstemän. Strong support for regeneration material from seed orchards. Resultat från Skogforsk nr 20, 2010. 4 s.

– Hannerz, M., Ulfhielm, C., Lind, H. & Carlström, J. 2008. Kunskap ska skydda skogens kulturarv. Improved know-how as a means to preserve our cultural heritage. Resultat från Skogforsk nr 19, 2008. 4 s.

– Sundblad, L-G., Thor, M., Linander, F. & Hannerz, M. 2008. Hjälpmedel för inventering av rotröta i stående skog. New PC-program facilitates root rot inventories in spruce stands. Resultat från Skogforsk nr 18, 2008. 4 s.

– Jacobson, S. & Hannerz, M. 2007. Gödslingskalkyl – räkna med skogsgödsling i Kunskap Direkt. Fertilizer-calculator module in Knowledge Direct. Resultat från Skogforsk nr 11, 2007. 4 s.

– Hannerz, M., Birkedal, M., Brunet, J., Fritz, Ö., Isacsson, G., Karlsson, M., Löf, M., Mattsson, L., Nylinder, M., Rytter, L., Sonesson, K., Werner, M., Woxblom, L. & Övergaard, R. 2007. Kunskap Direkt – Ädellöv. Knowledge Direct – High-value hardwoods. Resultat från Skogforsk nr 4, 2007. 4 s.

– Hannerz, M., von Essen, M. & Johansson, S. 2005. KUNSKAP DIREKT – skogsbrukarens guide på nätet. Knowledge direct – an internet-based guide for foresters. Resultat från Skogforsk nr 6, 2005. 6 s.

– Hannerz, M. & Almqvist, C. 2000. Nya fröplantager behövs för att trygga tillgången på förädlat frö. New seed orchards needed. SkogForsk, Resultat nr 22, 2000. 4 s.

– Hannerz, M. & Langvall, O. 2000. Färre skador och högre tillväxt med senskjutande granar. Late-flushing spruce-less frost damage and higher increment. SkogForsk, Resultat nr 18, 2000. 6 s.

– Hannerz, M., Eriksson, U., Wennström, U. & Wilhelmsson, L. 2000. Tall- och granfröplantager i Sverige – en beskrivning med analys av framtida fröförsörjning. Scots pine and Norway spruce seed orchards – a description with an analysis of future seed supply. SkogForsk, Redogörelse 1:2000. 40 s.

– Sonesson, J. & Hannerz, M. 1999. Förädlade plantor är lönsamma för familjeskogsbruket. Genetically improved seedlings prove profitable in family-enterprise forestry. SkogForsk, Resultat nr 21. 4 s.

– Hannerz, M. & Lindström, A. 1998. Rotutformning hos sticklingar och fröplantor av gran. Root structure of Norway spruce cuttings and seedlings. In: C. Almqvist (Ed.): Rotutveckling och stabilitet Redogörelse nr 7 1998 Skogforsk. Konferens i Garpenberg 30/9-1/10 1997. SkogForsk, Redogörelse 7. pp 92-96.

– Hannerz, M. & Almäng, A. 1997. Utländska provenienser av gran och tall i Sverige. Foreign provenances of Norway spruce and Scots pine in Swedish forestry. SkogForsk, Resultat no 7. 4 pp.

– Hannerz, M. & Hånell, B. 1997. Granskärmens betydelse för floran. Vegetation succession after clearcutting and shelterwood cutting. SkogForsk, Resultat no 1. 4 pp.

– Hannerz, M. (Editor), 1996. Plantproduktion och skador Redogörelse 3 1996. Seedling production and seedling damage. Konferens i Uppsala 31 januari 1996. SkogForsk, Redogörelse no 3. 56 pp.

– Mo, H., Hannerz, M., von Arnold, S. & Högberg, K-A. 1995. Somatisk embryogenes – en ny metod att föröka barrträd. Somatic embryogenesis, a method for large scale propagation of conifers. SkogForsk, Resultat no 20. 4 pp.

– Hannerz, M. & Gemmel, P. 1994. Granföryngring under skärm – en litteraturstudie med kommentarer. Spruce regeneration under shelterwood – a literature review with comments. SkogForsk, Redogörelse no 4, 1994. 51 pp.

– Hannerz, M. 1994. Högre tillväxt och mindre frostskador hos förädlad gran. Comparison of Norway spruce progenies from seed orchards and natural stands. SkogForsk. Resultat no 7. 4 pp.

– Westerberg, D. & Hannerz, M. 1994. Granföryngring under skärm. Natural regeneration of spruce under shelterwood. SkogForsk. Resultat no 17. 4 pp.

– Hannerz, M. 1994. Vinterskador på gran. Winter injuries to Norway spruce. SkogForsk, Resultat no 18. 4 pp.

– Hannerz, M. & Rosvall, O. 1994. Metoder för analys och förbättring av frö. Methods for analysing and improving seed. SkogForsk, Resultat no 21. 4 pp.

– Hannerz, M. 1993. Granprovenienser i Mellansverige – tillväxt och skador i ett 12-årigt proveniensförsök i södra Gästrikland. Norway spruce provenances in Central Sweden – Height growth and damage in a twelve-year provenance trial in southern Gästrikland. SkogForsk, Redogörelse no 1. 23 pp.

– Hannerz, M., Hajek, J., Stener, L-G & Werner, M. 1993. Lärkfröplantager i Sverige. Larch seed orchards in Sweden. SkogForsk, Resultat no 8. 4 pp

– Hannerz, M. & Wilhelmsson, L. 1992. Mellansvenskt klonskogsbruk med gran. The Norway spruce clonal forestry programme for Central Sweden. Institutet för skogsförbättring, Information skogsträdsförädling nr 3 1991/1992. 4 pp

– Schmalholz, M. & Hannerz, M. 2019. Att mäta biologisk mångfald – en jämförelse mellan olika länder. En rapport finansierad av Södras stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. 85 s.

– Hannerz, M. & Ahlstedt, C. 2015. “Som man ropar i skogen.” En kartläggning av skogsbrukets digitala kommunikation. Utredning på uppdrag av Föreningen Skogen. 94 s.

– Hannerz, M. 2012. Vem besöker Kunskap Direkt och vad tycker de? Arbetsrapport från Skogforsk nr 769. 38 s.

– Hannerz, M. & Fries, C. 2011. Användning av webbtjänsterna Kunskap Direkt och Skogsskötselserien – en enkätundersökning bland skogsbrukets fältpersonal. Arbetsrapport från Skogforsk nr 734, 46 s.

– Hannerz, M. 2011. Effekter på sociala värden av plantering med poppel och hybridasp. I: Rytter, Johansson, Karacic & Weih. Orienterande studie om ett svenskt forskningsprogram för poppel – P32514. Rapport till Energimyndigheten.

– Hannerz, M. & Bohlin, F. 2011. Markägarnas inställning till plantering med poppel och hybridasp. I: Rytter, Johansson, Karacic & Weih. Orienterande studie om ett svenskt forskningsprogram för poppel – P32514. Rapport till energimyndigheten.

– Hannerz, M. & Cedergren, J. 2010. Attityder och kunskapsbehov – förädlat skogsodlingsmaterial. Arbetsrapport från Skogforsk nr 700, 2010. 55 s.

– Rytter, L., Hannerz, M., Högbom, L., Ring, E. & Weslien, J-O. 2009. Ökad produktion i svenska kyrkans skogar med hänsyn till miljö och sociala värden. Arbetsrapport från Skogforsk nr 684, 2009. 94 s.

– Hannerz, M. 2006. Kunskap om Kunskap Direkt – enkät till distriktschefer och inspektorer, oktober 2006. Skogforsk, Arbetsrapport nr 628, 11 s.

– Hannerz, M., Löf, M., Brunet, J., Isaksson, G., Karlsson, M., Birkedal, M., Öfvergaard, R., Nylinder, M., Woxblom, L., Mattsson, L., Norman, J., Sonesson, K., Werner, M. & Rytter, L. 2006. Kunskapssystem om ädellövskog – en del av Kunskap Direkt. I: Halvtid för uthålligt skogsbruk i ädellövskog, SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Arbetsrapport nr 30, sid 39-40.

– Hannerz, M., Lerinder, J. & Lundqvist, J. 2006. Förstudie om möjliga vandringsleder vid Valloxen och Säbysjön. Knivsta kommun, rapport. 59 s.

– Glöde, D., Hannerz, M. & Eriksson, B. 2003. Ekonomisk jämförelse av olika föryngringsmetoder. Arbetsrapport nr 557. 50 s.

– Sonesson, J. & Hannerz, M. 2002. Mellansvenska klonskogsbruksprojektet – slutrapport. SkogForsk, Arbetsrapport nr 505. 19 s.

– Hannerz, M. 2002. Tillväxt och skador hos provenienser av svartgran – Försök i Salsta och Andersbo efter 9-10 säsonger. SkogForsk, Arbetsrapport nr 497. 15 s.

– Hannerz, M. & Nyström, C. 2002. Kemiska bekämpningsmedel i svenska plantskolor. SkogForsk, Arbetsrapport nr 493. 18 s.

– Nyström, C., Hannerz, M., Stenström, E. & Lindelöw, Å. 2001. Enkätundersökning om skogsplantskolornas miljöpåverkan. SkogForsk, Arbetsrapport nr 484. 13 s.

– Hannerz, M. & Rosenberg, O. 2001. Näringsutnyttjande och läckage vid praktisk plantodling. SkogForsk, Arbetsrapport nr 480. 23 s.

– Hannerz, M. 2000. Att välja förädlade plantor – en odlargärning eller lönsam investering? SkogForsk, Arbetsrapport nr 457. 8 s.

– Sonesson, J. & Hannerz, M. 1999. Skogsträdsförädling för Mellanskog. SkogForsk, Arbetsrapport nr 432. 44 s.

– Hannerz, M., Jansson, G. & Wilhelmsson, L. 1999. Skogsträdsförädling och förökning för Stora Enso Skog. Utredning 1999-04-12. 51 s.

– Hannerz, M., Hörnsten, L., Eriksson, U., Eriksson, M. & Almqvist, C. 1997. Fröproduktion och frökvalitet efter pollinering i isoleringstält i tallfröplantager. SkogForsk, Arbetsrapport nr 385. 13 pp.

– Hannerz, M., Almqvist, C. & Arvidsson, P-Å. 1997. Blomning och fröproduktion i granfröplantage 501 Bredinge – jämförelse mellan plantskoleympar, fältympar och sticklingar. SkogForsk, Arbetsrapport nr 360. 9 s.

– Hörnsten, L., Hannerz, M., Eriksson, M., Eriksson, U. & Almqvist, C. 1997. Kontrollerad fröproduktion i växthusplantager. SkogForsk, Arbetsrapport nr 359. 22 pp.

– Hannerz, M. 1997. Plusträdskloner i tallfröplantagen 30 Rankhyttan. SkogForsk, Avelsvärden nr 45. 9 s.

– Hannerz, M. & Högberg, K-A. 1996. Förädling och förökning i North West Pacific – intryck från en resa i augusti 1996. SkogForsk, Arbetsrapport nr 338. 15 s.

– Hannerz, M. 1996. Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) planted under shelterwood – a need for new adaptation targets? SkogForsk, Work report No. 337. 10 pp.

– Hannerz, M. 1996. Grankloner under skärm och på hygge – försöksbeskrivning och resultat de första två åren i försök S22S9420251 Skyttorp. SkogForsk, Arbetsrapport nr 334. 28 s.

– Hannerz, M. 1996. Långsiktig fröförsörjning – produktion, behov och strategi. I: Urban Eriksson (red), Strategi för framtida skogsträdsförädling och framställning av förädlat skogsodlingsmaterial i Sverige. Utredning, SkogForsk. s 171-200.

– Hannerz, M. 1996. Nytt referensset för gran. SkogForsk, Arbetsrapport nr 313. 19 s.

– Hannerz, M. 1995. Skogssådd – ekonomi och fröförsörjning. SkogForsk, Arbetsrapport nr 308. 25 s.

– Hannerz, M. 1995. Förändringar i floran efter kalhuggning och skärmhuggning av granskog på bördiga torvmarker i Sverige – preliminära resultat. SkogForsk, Arbetsrapport nr 296. 33 s.

– Hannerz, M. 1995. Plusträdskloner i tallfröplantagerna 441 Nervsön och 452 Ön. SkogForsk, Avelsvärden nr 18. 8 s.

– Hannerz, M. 1994. Plusträdskloner i tallfröplantagen 485 Lustnäset. SkogForsk, Avelsvärden nr 17. 11 s.

– Hannerz, M. 1994. Frostriskkalkyler för gran med olika tillväxtrytm – ett metodförslag. SkogForsk, Arbetsrapport nr 294. 34 s.

– Hannerz, M. 1993. Granföryngring under skärm – en litteraturstudie. SkogForsk, Stencil 1993-08-19. 50 sidor.

– Hannerz, M. 1993. Plusträdskloner i tallfröplantagen 42 Påarp. SkogForsk, Avelsvärden nr 11. 11 s.

– Hannerz, M. 1993. Plusträdskloner i granfröplantagerna 37 Årsunda, 65 Rörby, 66 Saleby, 128 Grånäs, 444 Österfärnebo, 453 SörAmsberg, 487 Lustnäset. SkogForsk, Avelsvärden nr 9. 18 s.

– Hannerz, M. 1993. Plusträdskloner i granfröplantage 66 Saleby. SkogForsk, Avelsvärden nr 8. 11 s.

– Hannerz, M., Westin, J. 1993. Odlingstest av granfrö (Picea abies) från fröplantager och naturbestånd. SkogForsk, Arbetsrapport nr 286. 32 s.

– Hannerz, M., Hajek, J. & Stener, L-G. 1993. Lärkfröplantager i Sverige – klonsammansättning och plantagedata. SkogForsk, Arbetsrapport nr 285, 20 s.

– Hannerz, M. 1992. Erfarenheter av ogräsplattan GL-plattan under fältsäsongen 1992. Inst. för skogsförbättring, Arbetsrapport nr 278. 8 s.

– Hannerz, M. & Sikström, U. 1992. Variansanalys. – En “kokbok” baserad på en statistikkurs vid SLU våren 1992. Inst. för skogsförbättring, Arbetsrapport nr 276. 46 s.

– Hannerz, M. 1992. Variation i rotningsbenägenhet hos sticklingar – effekt av klon och miljö i växthuset. En studie i Brunsberg våren 1992. Inst. för skogsförbättring, Arbetsrapport nr 273. 14 s.

– Hannerz, M. 1992. Genetisk variation i tillväxt och tillväxtrytmkaraktärer hos helsyskonavkommor inom det Mellansvenska klonskogsbruksprojektet. Inst. för skogsförbättring, Arbetsrapport nr 264. 16 s.

– Hannerz, M. 1991. Urval ur halvsyskonfamiljer av gran till mellansvenska klonskogsbruksprojektet. – Beskrivning av urvalsprinciper, genetiska effekter och genetisk struktur i utgångsmaterialet. Inst. för skogsförbättring, Arbetsrapport nr 259. 16 s.

– Westin, J. & Hannerz, M. 1991. Tillväxtavslutning och frystestresultat för material från fröplantager och naturbestånd av gran (Picea abies). Inst. för skogsförbättring. Arbetsrapport nr 258.

– Martinsson, O. & Hannerz, M. 1991. Larch in Russia. SUAS, Dept of silviculture. Work report no 57. 12pp.

– Hannerz, M. 1990. Klonskogsbruk med gran. Dokumentation till XVII Nordiska skogskongressen. Exkursion nr 11 – Gästrikland. 4 s.

– Hannerz, M. 1989. Tillväxt och skador i ung ålder i en pilotserie med provenienser av svartgran (Picea mariana) i östra mellansverige. Inst. för skogsförbättring. Arbetsrapport nr 223.

– Hannerz, M. 1988. Studier av tillväxt och fenologi hos granprovenienser från Vitryssland och Baltikum. Arbetsrapport nr 218.

– Hannerz, M. 1988. Vegetationsförändringar efter avverkning av granskog på högproduktiv, dikad torvmark. – Metodik och preliminära resultat. SLU, Inst. för skogsskötsel. Arbetsrapporter nr 22. 36 s. + bilagor

– Hannerz, M. 1988. Skogsodling på nedlagd jordbruksmark på torvunderlag. – bakgrund och dokumentation av försöksanläggning. SLU, Inst. för skogsskötsel. Arbetsrapporter nr 25. 71 s.

– Hannerz, M., Holmen, H. & Sundström, E. 1988. Från myr till skog. Del 1: Hillesjömossen, Halland. SLU, Inst. för skoglig ståndortslära. Stencil nr 9. 22 s + bilagor

– Hannerz, M. 1985. Korpåsen – flora och markanvändning. Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Naturvårdsenheten. 1985:1. 108 s.

Uganda – a travel report. 26 July – 7 August 2013. (Dan Frendin, Mats Hannerz, Hans Olofsson, Kaj Larsson)

Costa Rica 2019. En gruppresa med Kontiki 16-30 november 2019.

Hyggesfritt. 2018. En 27 minuter lång film producerad av Heurgren Film AB med manus av Mats Hannerz och Johan Heurgren i samarbete med Skogforsk och Future Forests. Filmen går igenom de vanligaste hyggesfria skötselmetoderna som blädning, överhållen skärm och luckhuggning. Filmen finns också uppdelad i olika kapitel.

Blandskog – en mångfald av valmöjligheter. 2019. En 17 minuter lång film producerad av Heurgren Film AB med manus av Mats Hannerz och Johan Heurgren i samarbete med Skogsstyrelsen. I filmen får vi möta en snickare som berättar om att alla trädslag har unika egenskaper och vi följer med forskare, skogsägare och entreprenörer som skapar blandskog med föryngring och röjning.

Tall, gran eller både och? 2019. En 7 minuter lång film som belyser valet mellan tall och gran på medelgoda marker. Ett inte självklart val, och då kan blandskogen vara en möjlighet. Filmen är gjord av Johan Heurgren och Mats Hannerz i samarbete med Skogsstyrelsen. I filmen medverkar forskare från SLU.

Ungskogsröjning. 2019. En 23 minuter lång film som går igenom röjningens planering, säkerhet och utrustning och röjningens genomförande. Här finns också avsnitt om röjning i naturligt föryngrad tall, i blandskog och i brant terräng. I ett avsnitt diskuteras också skillnaden mellan att leja bort eller utföra röjningen själv. Filmen är gjord av Johan Heurgren och Mats Hannerz i samarbete med Säker Skog, Skogkurs, Skogsstyrelsen och Skötselskolan.

Skogsbruk och friluftsliv. 2019. En 14 minuter lång film om hänsyn till rekreation och friluftsliv. Filmen besöker ett skogsägarpar i Uppland, en skogsägare i Småland och en förvaltare av kommunal skog i Stockholm. Filmen är gjord av Johan Heurgren och Mats Hannerz med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Facebook