Välkommen till Silvinformation!

Konsultföretaget som är specialiserat på forskningsinformation och kunskapsförmedling om skog.

Silvinformation AB arbetar med alla steg från redigering av vetenskapliga artiklar, via popularisering av forskningsresultat, till paketerad rådgivning i tryck och för webb.

Företaget drivs av Mats Hannerz, som har erfarenhet från forskning och forskningsinformation inom den skogliga sektorn sedan mitten av 1980-talet.

Kom ihåg:

Ett forskningsresultat är av ringa värde innan det har blivit känt och använt

Posted in Okategoriserade | 1 Comment